All posts by Silly Billy

nábytok

Bezpečný nábytok do detských izieb

Nábytok Ležadlá a sklápacie kreslá Tak ako aj my dospelí, aj naše ratolesti potrebujú aj oddychové miesta. Detský nábytok by však mal byť predovšetkým bezpečný. Deťom by sa nemalo nikdy dovoliť šplhať sa na skladacie kreslá alebo dokonca na nich skákať. Občas je aj vhodné skontrolovať

zeolit

Zeolit v dennej kŕmnej dávke hovädzieho dobytka

    V živočíšnej poľnohospodárskej výrobe sa už niekoľko desaťročí pridávajú produkty na báze prírodného zeolitu v malom množstve ako prísada do nosných krmív hospodárskych zvierat. Hlavne pre dobytok, ošípané a hydinu. Prítomnosť zeolitu v každodennom stravovacom režime chovaných zvierat má skutočne dobrý vplyv nielen na ich rast, ale vylepšuje sa

Zeolite

Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (2)

Základné vlastnosti prírodných zeolitov Prírodné zeolity sú vyhľadávanou nerastnou surovinou aj vďaka ich výnimočným chemickým a fyzikálnym vlastnostiam. Tieto vlastnosti výrazne súvisia s neobvyklou štruktúrou ich kryštálovej mriežky. Platí to predovšetkým o dvoch zeolitových mineráloch – mordenite a hlavne výnimočnom klinoptilolite. K týmto základným vlastnostiam horninotvorných zeolitov patrí: vysoká

Zeolites

Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (1)

Zeolit Zeolity určite patria k zaujímavým a perspektívnym nerastným surovinám dneška. Chemickým zložením sú prírodné zeolity vodnaté hlinito-kremičitany s priestorovou (tzv. kostrovitou) stavbou tetraédrov. Kremičitanové SiO2 tetraédre sa navzájom spájajú výlučne prostredníctvom atómov kyslíka O2 a tým vytvárajú špecifickú štruktúru poprepájanú sieťou kanálikov konštantných rozmerov. Je v nich prítomný záporný

zeolit

Skúste prírodný zeolit na zvýšenie výnosov vo vašej záhrade

Ako dlho je vlastne zeolit v našej pôde? Na rozdiel od iných materiálov zlepšujúcich vlastnosť pôd (napr. mletý vápenec), zeolit klinoptilolit sa štruktúrne v čase nerozkladá, ostáva na mieste v pôdnom profile a neustále vylepšuje zadržiavanie živín. Okrem iného to pre nás, malých či stredných podnikateľov na pôde, ale